PONT - partnerships tackling poverty together

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Cymraeg (Welsh)English (United Kingdom)
Home
PONT - a partnership to fight poverty

Croeso

Mae PONT yn bartneriaeth cymuned i gymuned rhwng Rhondda Cynon Taf yn Ne Cymru a rhanbarth Mbale yn Uganda. Croeso i'r wefan ar ei newydd wedd.

Defnyddiwch y dolenni i bori'r wefan, a'r baneri i ddewis iaith.

Dyma lwyddiannau PONT hyd yn hyn:

 

Gofal Iechyd Cynradd.medical

Hyfforddi 60 o weithwyr Iechyd Lefel Gweithredol (gyda 3 NGO)

Hyfforddi 450 Hyrwyddwr Iechyd Cymunedol (gyda 5 NGO).

Pob gweithiwr iechyd wedi integreiddio gyda 3 Cyfarwyddwr Iechyd Rhanbarthol.

Tua 10,000 o rwydi mosgito wedi dosbarthu.

Gofal Iechyd (Ysbyty)hospital

Cynlluniau hyfforddi yn yr Ysbyty Rhanbarthol.

Uned Endosgopeg wedi ei gynllunio ar gyfer yn hwyrach eleni.

Peiriannegspanner2

Gweithdy peirianneg wedi allforio ac yn cael ei sefydlu.

Arian wedi ei godi ar gyfer sustem ddwr cymunedol newydd.

Offer wedi ei drwsio yn yr Ysbyty Rhanbarthol.

Cefnogaeth Plant Amddifadchild

450 o eifr wedi eu dosbarthu i deuluoedd mewn angen.

Cefnogaeth i 5 NGO ar gynllun bridio geifr.

Ysgolionbook

46 ysgol yn y ddwy gymuned wedi gefeillio yn uniongrychol.

Cynlluniau plannu coed ar dir ysgolion

Cynlluniau rhandiroedd gwelliant amaethyddol ar dir ysgolion.

Cynlluniau ar gyfer cyfrifiaduron a ffynhonellau pwer solar.

Eglwysichurch

Peilot cynllun microfinance ar waith.

Siop llogi ffrogiau priodas wedi ei sefydlu.

Nwyddautrolley

Gwerthiant cyson o nwyddau Affricanaidd yng nghweithgareddau PONT.

Cynlluniau gwerthu trwy siopau.

Prifysgolmortar-board

Cynhadledd wedi ei gynllunio ym Mbale ym mis Gorffennaf

Cynllun adfywio slymiau wedi sefydlu.

Cynllun ar gyfer gwelliant amaethyddol (trwy ysgolion)

Gwleidyddoltown_hall

Ymweliad gan ein Aelod Cynulliad (Jane Davidson).

Cyfarfod gyda'r Is-Arlywydd Vice Bukenya a'r Gweinidog Iechyd.

Cyfamod gefeillio Ewropeaidd wedi ei lofnodi gan y Maer yn Strasbourg.

Ambiwlansambulance2

Dwy ambiwlans wedi eu clustnodi ar gyfer sefydlu gwasanaeth ambiwlans.

Arian yn cael ei godi ar gyfer trydydd ambiwlans.

Cynllun hyfforddi ym mis Tachwedd.

Heddlupolice

Cynllun hyfforddi ym mis Tachwedd.

 

money

Cyllid

Tim cyfrifon wedi ei sefydlu (i weithio gyda phob is-bwyllgor).

Tua £140K wedi ei godi mewn 3 mlynedd.

world

Amgylchedd
Cynllun peilot UNDP sylweddol ar lliniaru hinsawdd wedi ei gynllunio.

"Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Gymunedau Seren Aur, a'r cysylltiadau sydd rhwng Cymru ag Affrica yn ysbrydoliaeth go iawn. Dilynwch eich angerdd ac fe allwch chi newid y byd!" - Desmond Tutu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluniau Amrywiol

Picture1.jpg